نویسنده = پورانی، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تحلیلی برای ارتقاء امنیت شهری از طریق رویکرد امنیت طراحی (SBD) (مطالعه موردی: منطقه 17 شهرداری تهران)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 119-136

حمیده پورانی؛ تایماز لاریمیان؛ تایماز لاریمیان؛ حسین ذبیحی؛ حسین ذبیحی