نویسنده = هنری، حبیب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر جذب گردشگران ورزشی خارجی به کشور

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 25-46

حبیب هنری؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی