نویسنده = شیرزادی بابکان، علی
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب وسیله حمل و نقل عمومی مناسب در یک کریدور شهری: کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 1-24

علی شیرزادی بابکان؛ عباس علیمحمدی سراب؛ محمد طالعی