نویسنده = علیمحمدی سراب، عباس
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب وسیله حمل و نقل عمومی مناسب در یک کریدور شهری: کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 1-24

علی شیرزادی بابکان؛ عباس علیمحمدی سراب؛ محمد طالعی


2. ارزیابی مدل رادیوس در تخمین خسارات ناشی از زلزله در محیط GIS (مطالعه موردی، منطقه یک شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 23-40

عباس علیمحمدی سراب؛ عباس علیمحمدی سراب؛ جلال کرمی؛ جلال کرمی؛ جمال امینی؛ طاهر صفرراد