نویسنده = کرامت اله زیاری
تعداد مقالات: 2
2. میزان برخورداری زنان از سیستم حمل و نقل درون شهری(نمونه موردی:منطقه 6 تهران)

دوره 5، شماره 19، زمستان 1392، صفحه 149-168

کرامت اله زیاری؛ نعیمه ترکمن نیا