نویسنده = صفر علی زاده، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوهای رشد هوشمند شهری در مناطق چهارده‌گانه اصفهان بر اساس مدل‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای

دوره 5، شماره 19، زمستان 1392، صفحه 65-82

اسماعیل صفر علی زاده؛ رباب حسین زاده؛ رضا مختاری