نویسنده = قاسمی، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی شهر تهران بر اساس شاخص‌های اجتماعی جمعیتی مدرنیته

دوره 5، شماره 19، زمستان 1392، صفحه 1-18

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ ایرج قاسمی