نویسنده = اسدی، روح اله
تعداد مقالات: 1
1. تعیین وضعیت شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد

دوره 5، شماره 20، بهار 1393، صفحه 143-162

روح اله اسدی؛ محمدرحیم رهنما