نویسنده = احمدی شادمهری، محمدطاهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت

دوره 5، شماره 20، بهار 1393، صفحه 183-202

محمدعلی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ فاطمه گریوانی