نویسنده = سالکی ملکی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و ارزیابی بافت‌های مختلف شهری با رویکرد منشور نوشهر گرایی (نمونه موردی: شهر تبریز )

دوره 6، شماره 21، تابستان 1393، صفحه 21-42

معصومه قاسمی؛ محمدعلی سالکی ملکی؛ محمدرضا پورمحمدی