نویسنده = درویش زاده، روشنک
تعداد مقالات: 1
1. فرایندها و الگوهای شهرنشینی در ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1393، صفحه 61-84

روشنک درویش زاده؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ فرانک سیف الدینی