نویسنده = ترقیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی عناصر فضایی باغ ایرانی در طراحی پارک‌های شهر اصفهان

دوره 6، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 97-114

فاطمه ترقیان؛ مهدی ابراهیمی؛ رضا مختاری ملک‌آبادی