نویسنده = مولائی هشجین، نصراله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر پدیده دستفروشی در شهر و تاثیرات آن در حجم ترافیک پیاده و سواره شهری (مطالعه موردی شهر لنگرود)

دوره 6، شماره 24، بهار 1394، صفحه 27-48

نصراله مولائی هشجین؛ ابوذر مطیع دوست کومله؛ حسین نظم فر