نویسنده = مهدی زاده شاهی، مینا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و رتبه بندی علل تأخیر درتملک اراضی پروژه‌های عمرانی مطالعه‌ی موردی: دیدگاه معارضان ملکی بزرگراه‌های شهید بروجردی و آیت‌الله سعیدی شهرداری تهران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 121-140

سمیرا زیدی زاده؛ هانیه پوشدوز باشی؛ حسین کماسی؛ مینا مهدی زاده شاهی؛ فاطمه دهقانی بزرگ آیادی؛ محمد علی فیض پور