نویسنده = باعقیده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش اقلیم در معماری بافت های مختلف شهری مطالعه ی موردی،شهر سبزوار

دوره 7، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 105-126

محمد سلمانی مقدم؛ محمد باعقیده؛ عفت پورغلامحسن