نویسنده = قاسمی قاسموند، عزت الله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مکانگزینی وضع موجود فضاهای ورزشی شهرکرد با استفاده از مدل های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 7، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 43-60

عزت الله قاسمی قاسموند؛ حمیدرضا رخشانی نسب