نویسنده = حسینعلی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدلی عامل-مبنا برای شبیه‌سازی گسترش کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: قزوین)

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 1-22

علی‌اصغر آل‌شیخ؛ فرهاد حسینعلی؛ فرشاد نوریان