نویسنده = پورمحمدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی و تحلیل فضاهای عمومی شهری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 37-52

روشن کوشانه؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی


2. تحلیلی بر گونه شناسی پارک‌های شهری استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیلی گرانز

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 19-38

مجید بهشتی روی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی


3. پژوهشی در سنجش عوامل تاثیر گذار بر دیدگاه استفاده کنندگان از فضاهای فراغتی در شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 51-76

محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ زهرا سبحانی