کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی توان اکولوژیک منطقه قزوین جهت تعیین نقاط بالقوه توسعه شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 51-68

حمیدرضا پورخباز؛ محمدجواد امیری؛ حسنعـلی، فـرجی‌سبـکبـار؛ مهـدی قـرخلو