کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی بر معیارهای حکمروانی خوب شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 6، شماره 24، بهار 1394، صفحه 105-128

مرتضی نعمتی؛ هادی علیزاده؛ کامران رضایی جعفری؛ هادی علیزاده


3. امکان سنجی اجرای طرح‌های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 55-76

امین فرجی ملایی؛ حسین حاتمی نژاد