کلیدواژه‌ها = واژه­های کلیدی: سیمای شهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چالش های موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 117-132

سکینه فرمانی؛ محسن طاهری دمنه؛ رضا مستوفی