تعداد مقالات: 229
1. بررسی ابعاد پیشگیری از بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر بابل)

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-24

امین فرجی؛ صدیقه لطفی؛ آزاده عظیمی؛ صدیقه لطفی؛ احمد پوراحمد


2. بررسی تحولات جمعیتی و سکونتی در شهر قشم تا افق 1405

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 37-50

کرامت اله زیاری؛ ابراهیم رستم گورانی؛ مریم بیرانوند


3. تحلیل الگوهای روابط میان حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی متأثر از ICT

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 71-90

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مرتضی نعمتی


4. تأثیر خانه‌های دوّم بر توسعه منطقه باغبهادران شهرستان لنجان

دوره 1، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 19-36

سیداسکندر صیدایی؛ محبوبه خسروی‌نژاد؛ صدیقه کیانی


7. تحلیل فضایی جریان حواله‌های بانکی در شبکه شهرهای ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 1-30

محمد حسن یزدانی؛ اصغر نظریان؛ محمد سلیمانی


8. بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهراصفهان)

دوره 2، شماره 8، بهار 1390، صفحه 1-18

حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی؛ افشین درکی


9. آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 1-18

جعفر هزارجریبی؛ ابوالفضل امانیان


11. ارزیابی تحقق‌پذیری پیش‌بینی‌های کاربری اراضی و پیشنهادهای جهات توسعه در طرح جامع شهر لار

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 1-22

محمدمهدی عزیزی؛ محمدمهدی عزیزی؛ مجتبی آراسته


12. تولید سفرهای درون شهری و تاثیرپذیری از تنوع کاربری زمین، نمونه موردی چهار محدوده مسکونی در شهر شیراز

دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 1-16

حسن ایزدی؛ علی سلطانی؛ علی سلطانی؛ عبدالرضا پاکشیر؛ عبدالرضا پاکشیر؛ طیبه سقاپور؛ علی سلطانی


13. بایسته‌های بوم‌شناسی سیاسی شهر: الگوی توزیع تاج‌پوشش درختی و نابرابری‌ فضایی در شهر تهران

دوره 4، شماره 13، تابستان 1391، صفحه 1-22

حسین حاتمی‌نژاد؛ حسن افراخته؛ حسن افراخته؛ محمد سلیمانی؛ تاج‌الدین کرمی


14. توسعه مدلی عامل-مبنا برای شبیه‌سازی گسترش کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: قزوین)

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 1-22

علی‌اصغر آل‌شیخ؛ فرهاد حسینعلی؛ فرشاد نوریان


16. جلد و پیوستها

دوره 4، شماره 16، بهار 1392، صفحه 0-1


17. بررسی و تبیین مفهوم محله سالم در محلات سنتی ایران (مطالعه موردی: محله امام زاده یحیی تهران)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 1-20

ملیسا یزدان‌پناهی؛ زهرا‌السادات سعیده‌ زرآبادی؛ اسماعیل شیعه


18. انتخاب وسیله حمل و نقل عمومی مناسب در یک کریدور شهری: کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 1-24

علی شیرزادی بابکان؛ عباس علیمحمدی سراب؛ محمد طالعی


19. پهنه‌بندی شهر تهران بر اساس شاخص‌های اجتماعی جمعیتی مدرنیته

دوره 5، شماره 19، زمستان 1392، صفحه 1-18

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ ایرج قاسمی


21. تحلیل فضایی پوشش بیمه اجتماعی روستاییان در کشور و اثرات آن بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان دوستان، شهرستان بدره)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1393، صفحه 1-20

محمد کوچکی؛ احد ساعی؛ اسماعیل تازیک بیارجمندی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی


22. کیفیت محیط شهری: دیدگاه ادراک محیطی مطالعه موردی محله نارمک منطقه چهار شهرداری تهران

دوره 6، شماره 22، پاییز 1393، صفحه 1-22

طهمورث بهروزی نیا؛ احمد زنگانه؛ احمد زنگانه؛ مهدی محمودی؛ محمد سلیمانی


23. ارزیابی اثرات مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران بر توسعه نواحی روستایی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 1-24

زینب قدمی امریی؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


24. کیفیت‌سنجی محیط در محله‌های شهری و برنامه‌ریزی برای محیط پایدار

دوره 6، شماره 24، بهار 1394، صفحه 1-26

علی موحد؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ علی موحد؛ سوران مصطفوی صاحب؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور