تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT

نویسندگان

چکیده

چکیده گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. شهرستان چابهار در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و در یک محیط بکر و دور از هیاهوی شهرهای پرجمعیت و شلوغ کشور قرار دارد و با توجه به ویژگی‌های محیطی، جاذبه‌های فرهنگی و انسانی آن(شهرستان چابهار با 228 جاذبه گردشگری شامل: 74 مورد جاذبه طبیعی، 44 مورد جاذبه فرهنگی- تاریخی و 110 مورد جاذبه انسان ساخت است) و نزدیکی به کشورهای حوزه خلیح فارس، هند، افغانستان و پاکستان و همین طور برخوداری از منطقه آزاد تجاری- صنعتی، می ­ تواند با مدیریت و برنامه ­ ریزی علمی به قطب توریستی مهمی در سطح منطقه تبدیل گردد و یکی از محورهای مهم گردشگری کشور باشد . تحلیل‌های حاصل از مدل SWOT نشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری، تعدد تصمیم گیران و مسایل مدیریتی، کمبود زیر ساخت‌ها و ضعف تبلیغات را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. با این حال، وجود زمینه اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه گذاری زیر بنایی، به ترتیب با امتیاز‌های وزنی 40/0، 28/0 و 18/0 مهمترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، جاذبه‌های ورزشی- تفریحی و برخورداری از سواحل شنی و جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسؤولان منطقه آزاد و سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه اکوتوریسم، از مهم ­ ترین رهیافت‌ها به منظور توسعه گردشگری این ناحیه تلقی می ­ گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Effective Factors in the Expansion of Coastal Region of Chabahar Tourism through SWOT Model

چکیده [English]

  Abstract

  Tourism is a mystery whose development needs adequate cognition and knowledge of economical, social and cultural details in each region. Chabahar is located in extreme Southeast of Iran and in an original environment away from commotion of busy and populous cities in country. According to its environmental features such as cultural and human attractions, neighborhood with countries around the Persian Gulf—like India, Afghanistan, Pakistan-and the advantage of benefiting from a commercial-industrial free zone, this city can become an important tourism pole in country and the region by applying scientific management and scheduling. The outcomes resulted from this research indicate that Chabahar with 228 tourism attractions (74 natural, 44 cultural-historical, 110 manmade) can be one of the important tourism bases in the country. However, the SWOT model analysis shows that this city, despite having potency to become a sample tourism region, has some fundamental preventives in achieving this purpose such as multiplicity of determinants and management problems, shortage of sub-bases and absence of adequate publicity. In spite of that, existence of job making basis, foreign income and sub base investiture with precedence 0.4, 0.28, 0.18 respectively, are the most important opportunities, and existence of historical signs, athletic-social attractions, sand beaches and natural attractions are considerable and exciting points. Moreover, the possibility of development and renovation of management institution, of improving advertisement, cooperation and consultation between administers of free zone and organizations related to tourism and people and development of ecotourism are some of the most important trends for tourism development in this region.

  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: tourism
  • Development
  • Coastal region
  • Chabahar
  • SWOT Model