تأثیر خانه‌های دوّم بر توسعه منطقه باغبهادران شهرستان لنجان

نویسندگان

چکیده

  چکیده   در جوامع پیشرفته، بخش اعظم جمعیّت در شهرها اسکان یافته اند و مرام زندگی شهری مردم را در خود غرق کرده است. به این ترتیب، روستا و زندگی روستایی مفهومی دور از ذهن و از طرفی، جذاب برای این جمعیّت شهرنشین به شمار می رود. این موضوع انگیزۀ اصلی تبدیل شدن روستا به یک مقصد گردشگری است . مقوله خانه های دوّم که زیر مجموعه ای از گردشگری است، در پی توسعه شهرنشینی، بهبود سیستم حمل و نقل و ارتباطات، افزایش اوقات فراغت و غیره درحال گسترش است که پیامد هایی را به همراه خواهد داشت. از این رو، خانه های دوّم و تأثیرات اقتصادی ـ اجتماعی و زیست-محیطی آن بررسی و تحلیل می گردد. هدف این پژوهش: 1- بررسی خانه های دوّم؛ 2- تمایلات شهروندان برای استفاده از این مکانها و صرف وقت و هزینه در این خانه ها و 3- پیامدها و تأثیرات مختلف توسعه ای بر محیط های اطراف است. در این پژوهش، از روش تحقیق اسنادی، میدانی و تحلیلی استفاده شده و اطلاعات به دست آمده در قالب روش swot تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از جدید بودن موضوع، داشتن چشم انداز طبیعی و جاذبه های طبیعی مناسب، تمایل شهروندان برای گذران اوقات فراغت خود در این مکان ها و سرمایه گذاری های مختلف بخش خصوصی است. سرمایه گذاریهای اقتصادی و کالبدی دارای تأثیرات مثبت و منفی در منطقه بوده است. ساماندهی فضایی مناسب این مکان ها می تواند آثار مثبت توسعه ای در منطقه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of second homes on development of Baghbahadoran region

نویسندگان [English]

  • S. E. Seidaiy
  • M. Khosravi Nezhad
  • S. Kiani
چکیده [English]

  Abstract   The major part of the population of developed communities have been settled in cities and matched with urban habitants. So the rurally is an out of mind as wells an attractive concept for this part of population. This issue is a motivation witch the village concerned as tourism targets. The second rural homes phenomena. Followed by urbanism, enhancement of transportation and communication systems, increase of reaction etc. and caused some of socio- economic and environmental implications which require comprehensive analysis. Study of this homes situation in the region, citizen’s tendency these homes and their developmental effects on the environment are the main purpose of this study. The needed data set has been gathered via documentary methods and field operations and analyzed by using of SWOT methodology. The result revealed the newness of the subject, appropriate attractiveness and natural landscapes of the region, high tendency of citizen's time consuming in these places and also investing in different private sectors. Economical and physical investment have had both of positive and negative effects in the region and suitable spatial planning of these homes can lead to positive developmental effects in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Economical effects
  • Cultural effects
  • Rural tourism
  • Second homes
  • Baghbahadoran