بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهراصفهان)

نویسندگان

چکیده

  چکیده   امروزه یک اجماع جهانی در این باره وجود دارد که چنانچه به همۀ قابلیت­های صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری شهری توجه شود، می‌تواند به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب گردد. موفقیت در این امر، مستلزم توجه به فرآیندهای ایجاد ارزش و جذابیت افزوده در جاذبه­های گردشگری است و یکی از تاثیرگذارترین آنها نورپردازی است. از این روی، در این پژوهش به نقش نورپردازی بر توسعه گردشگری شهر اصفهان پرداخته شده است. روش این پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است و در تحلیل داده­ها از نرم­افزار Spss استفاده شده است. یافته­ها ی پژوهش حاکی از آن است که چنانچه نسبت به نورپردازی-نه به عنوان یک فعالیت تزیینی و جنبی، بلکه به عنوان یک راه کار مؤثر در معماری مجدد شهر ها به هنگام شب- رویکردی علمی و برنامه ریزی شده اتخاذ گردد، می تواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری، نقش مهمی در افزایش جذابیت، زمان فعالیت و امنیت شهری برای گردشگران وبه تبع آن توسعه گردشگری شهری را نیز به همراه داشته باشد.   واژه­های کلیدی: نورپردازی، گردشگری، اصفهان  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of lighting in development of urban tourism.The case study: Isfahan

نویسندگان [English]

  • H. R. Varesi
  • m. Taghvaei
  • A. Doreki
چکیده [English]

  Analyzing the role of lighting in development of urban tourism.   The case study: Isfahan     M. Taghvaei *   Associate Professor in Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Iran   H. R. Varesi   Associate Professor in Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Iran   A. Doraki   Ph.D Student in Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Iran   Extended abstracts  1-Introduction   Tourism attractions are major component of tourism development. Those are like immature materials and exploiting them should be a procedure of creation value added. It seems urban lighting is a subject that can be effective in this area. Urban lighting can reconstruct the urban skeleton at nights and impress tourists. Moreover it can be effective for urban security and increasing urban tourism duration. Urban lighting can be exploited as a tourist attraction if considered properly. Accordingly the study goal should be inspecting the role of lighting on urban tourism development.     2- Theoretical bases   Lighting is a combination of art and science. Lighting affair includes how people light on, feel and react to their surroundings lighting. In fact urban lighting is a compound of lighting streets, urban furniture, traffic lights, urban displays and seasonal lighting. Today, urban life and its related economic affairs necessitate urban activities to be expanded and continued during nights. Although urban lighting cannot be sufficient condition for expanding urban functions duration but it is considered as a necessary condition of night activities. Security affair is always vital for the sake of attracting tourists and city security has a strong relationship with Lighting at nights. Additionally, Lighting can be considered as a tourism attraction singly. Using a deliberated lighting can eliminate inappropriate urban facades and furthermore it can set off physical strength of cities.     3– Discussion   Isfahan is a valuable treasure of Islamic Art and Architecture and it has a distinguished position as a tourism city. Thousands of Iranian and foreigner tourists visit Isfahan historical remains from different eras every year. In fact, it is an exposition of national and religious identity, technology level and architectural style of this territory in past centuries. Hence, usage of various methods in order that display them is very important and lighting is one of these techniques. Just six indicator monuments have been lighting in Isfahan now. Khajoo and Sio sepol bridges in the past and Ali Qapu, Chehel sotoon, Manarjonban and hasht behesht have been lighting recently. Caring visitors and experts’ comments indicates that the buildings lighting are not appropriately. These foibles include low light, inappropriate details lighting, non-observance the rules of monument manipulation and aesthetics roots inattention.     4– Conclusion   The findings show a high correlation between lighting and buildings attractiveness. Lighting has a significant impact on creating comfort and security of tourists. The research results confirm the role of lighting on increasing the urban tourism duration. This would be effective in reducing urban traffic and shopping boom causing by tourists. According to the research findings, it can conclude that if lighting, not as a marginal and decorative activity, but as an effective solution for the city nightly architecture adopt with a scientific and planned policy, it can improve both the quality of urban life and development of urban tourism.     5– Suggestions   5-1- changing view to lighting and considering lighting as an   Opportunity for increasing quality of urban area   5-2- attention to increasing quality and quantity of passages, parks and the other city structures lighting   5-3- utilization of lighting new technology for decreasing efficiency (in the above case establishing seminars and lateral specialized exhibition in Isfahan can be an effective policy)   5-4- utilization past experiences and expert consultants for lighting the other historical buildings of Isfahan   5-5- establishing annual lighting festival in Isfahan.   Key words: lighting, tourism, Isfahan   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: lighting
  • Tourism
  • Isfahan