تعیین جهت بهینه گسترش شهر کرمانشاه با استفاده از AHP و GIS

نویسندگان

چکیده

شهرها در روند رشد خود با مسائل و پیامدهای متفاوتی مواجه‌اند، از این‌رو تعیین جهت مناسب برای گسترش شهر با توجه به خصوصیات شهر بسیار مهم است. مسائل مرتبط با گسترش شهر را می‌توان در قالب مسائل کالبدی و زیست محیطی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و مسائل اقتصادی بررسی کرد. شهر کرمانشاه در روند گسترش خود پیامدهای نامناسبی را بر محیط اطراف خود گذاشته است. از دیدگاه کالبدی و زیست محیطی، تخریب باغات و زمین‌های کشاورزی، آلودگی‌های زیست محیطی، چند پاره شدن بافت شهری در اثر الحاق روستاها به شهر، و عدم سازگاری کاربری‌ها از نتایج گسترش شهر کرمانشاه بوده است. از بعد اجتماعی می‌توان به تضادهای فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده اشاره کرد. افزایش هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌ها، عدم بهره گیری مناسب از اراضی شهر و نابودی زمین‌های کشاورزی و باغات نیز از نمودهای گسترش شهر کرمانشاه از لحاظ اقتصادی بوده است. بنابراین، با توجه به مسائل عنوان شده می‌توان با تعیین جهت بهینه گسترش شهر، برنامه ریزی مناسبتری را برای شهر اتخاذ نمود. هدف از انجام این پژوهش، تعیین جهت بهینه گسترش شهری در خارج از محدوده موجود شهر کرمانشاه است. در تعیین جهت مناسب گسترش شهر کرمانشاه، ابتدا اطلاعات توصیفی شهر کرمانشاه در قالب متغیرهایی نظیر جاده‌های شهری، جاده‌های روستایی، مناطق صنعتی، خطوط انتقال برق فشار قوی، گسل، شیب، جهت شیب، جنس خاک و آب‌های سطحی (رودخانه) جمع آوری شده و بکار گرفته شده است. با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ابزار GIS مناسبترین جهت گسترش شهر ارائه شده است که در نهایت ناحیه شرقی شهر به عنوان مناسبترین جهت گسترش شهر انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the optimal development of Kermanshah using GIS And AHP

نویسندگان [English]

  • S. pilvieh
  • H.R. Parsi
چکیده [English]

Today, urban areas, due to rapid growth and relatively high population and rapid industrial and economic policies and rural-urban migration have a rapid growth. Rapid urban growth is mainly related to the concentration of population in urban areas. One of the major issues that are seeking to expand Kermanshah has been occur is the lack of compatible land use and degradation of aquatic ecosystems and soil resources in the surrounding town. increasing population and the need for the Inhabitant caused to Gradual expansion of the city and this expansion resulted to reducing th physical distance between village and the city. Kermanshah expansion while destruction of farmland and gardens caused to non-optimal use of land and thus, decrease the effectiveness of lands, because of do not use the lands within the city limits.
This study done to determine the appropriate direction of Kermanshah expansion and explanation the role of models in prediction of urban development. Thus it was necessary to determine the proper direction for the future growth of city and can help planners to make appropriate decisions in order to control its development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban growth
  • optimized urban growth
  • Kermanshah city
  • AHP
  • GIS