دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1390 
2. ارزیابی مدل رادیوس در تخمین خسارات ناشی از زلزله در محیط GIS (مطالعه موردی، منطقه یک شهرداری تهران)

صفحه 23-40

عباس علیمحمدی سراب؛ عباس علیمحمدی سراب؛ جلال کرمی؛ جلال کرمی؛ جمال امینی؛ طاهر صفرراد


5. تحلیل جغرافیایی کانون‌های جرم‌خیز جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهرکرمانشاه

صفحه 75-96

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ محسن کلانتری؛ فریاد پرهیز؛ احسان حق‌پناه