دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1391 
3. سطح‌بندی و تحلیل شاخص‌های مسکن روستایی استان اصفهان با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای

صفحه 37-52

عفت فتحی؛ زهرا هدایتی مقدم؛ سیداسکندر صیدایی؛ معصومه جمشیدی؛ علیرضا جمشیدی


5. کاربرد پدافند غیر عامل در برنامه‌ریزی مسکنِ شهری

صفحه 57-88

حسن حسینی‌امینی؛ داود امینی؛ حسن کامران