دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1392 
6. تحلیلی بر شاخص‌های پایداری حمل و نقل شهری در ایران

صفحه 107-124

سعید امانپور؛ مرتضی نعمتی؛ هادی علیزاده


9. تحلیل عوامل زمینه ساز مدیریت مشارکتی در کلانشهر مشهد

صفحه 169-188

غلامرضا عباس زاده؛ اکرم مهرورز؛ محمدرحیم رهنما