نویسنده = میر نجف موسوی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران خارجی از کارکردها و زیرساخت‌های گردشگری مطالعه موردی: شهر قم

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 69-88

حکیمه قنبری؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی


2. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده مطالعه موردی شهر سردشت

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 105-122

علی باقری کشکولی؛ میرنجف موسوی؛ حسن حیدری؛ میرنجف موسوی


3. مدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 41-60

میرنجف موسوی؛ مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ حکیمه قنبری