نویسنده = سید علی موسوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کاربری اراضی شهر نورآباد ممسنی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 25-50

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ یونس غلامی بیمرغ؛ سید علی موسوی