نویسنده = حکیمه قنبری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران خارجی از کارکردها و زیرساخت‌های گردشگری مطالعه موردی: شهر قم

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 69-88

حکیمه قنبری؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی


2. مدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 3، شماره 12، بهار 1391، صفحه 41-60

میرنجف موسوی؛ مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ حکیمه قنبری