کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 4
1. شاخص های تعریف و تعیین سکونتگاه های غیررسمی در ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1393، صفحه 43-60

روح الله تولایی؛ محمد اعظمی؛ کیومرث ایراندوست


2. سنجش هویت شهری در شهرهای جدید ایران بر اساس اصول هویت بخش مکتب اصفهان

دوره 5، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 139-154

احمد خلیلی؛ کرامت ا.. زیاری؛ موسی پژوهان


3. ابداع و معرفی مدل RALSPI: مدلی جدید جهت ارزیابی گزینه‌ها و سنجش سطح توسعه سکونتگاه‌ها

دوره 4، شماره 16، بهار 1392، صفحه 1-22

رعنا شیخ بیگلو؛ مسعود تقوایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو


4. آسیب‌شناسی سیاست‌های دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی، نمونه موردی: محلات نای‌بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 29-54

احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدتقی رهنمایی؛ مهدی قرخلو؛ محمد اسکندری نوده