کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 7
2. بررسی نقش شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 59-82

جمال محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ جمال محمدی؛ راضیه اکبرزاده شیخ محله


3. اولویت‌بندی روش‌های تامین مالی در بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1392، صفحه 69-84

مجید صامتی؛ رزیتا مؤیدفر؛ سارا علومی


4. بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر بسیج اجتماعی؛ مطالعه موردی محله کشتارگاه در شهر یزد

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 123-140

محمدحسن رحیمیان؛ نجما اسمعیل‌پور؛ سحر قربانی


5. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده مطالعه موردی شهر سردشت

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 105-122

علی باقری کشکولی؛ میرنجف موسوی؛ حسن حیدری؛ میرنجف موسوی


6. تحلیلی بر طرح‌های احیاء و نوسازی بافت‌های فرسوده نمونه موردی محله جویباره اصفهان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 31-52

مهدی مومنی؛ مهدی مومنی؛ حسن بیک محمدی؛ حسن بیک محمدی؛ زهره مهدیزاده


7. بررسی ابعاد پیشگیری از بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر بابل)

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-24

امین فرجی؛ صدیقه لطفی؛ آزاده عظیمی؛ صدیقه لطفی؛ احمد پوراحمد