کلیدواژه‌ها = شاخص‌های عینی
تعداد مقالات: 2
2. توسعه و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 87-110

محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ علی اکبر متکان؛ حسین منصوریان؛ محمدحسین ستاری