کلیدواژه‌ها = کیفیت محیط شهری
تعداد مقالات: 2
1. کیفیت محیط شهری: دیدگاه ادراک محیطی مطالعه موردی محله نارمک منطقه چهار شهرداری تهران

دوره 6، شماره 22، پاییز 1393، صفحه 1-22

طهمورث بهروزی نیا؛ احمد زنگانه؛ احمد زنگانه؛ مهدی محمودی؛ محمد سلیمانی


2. امکان سنجی ارتقاء کیفیت محیط از طریق پیاده راه سازی محورهای شهری مورد: محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 41-56

مجتبی رفیعیان؛ مجتبی رفیعیان؛ اسفندیار صدیقی؛ مرضیه پورمحمدی