کلیدواژه‌ها = اماکن ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری (مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 4، شماره 16، بهار 1392، صفحه 65-88

منصوره سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ مجتبی لطفی