کلیدواژه‌ها = سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد
تعداد مقالات: 1
1. سنجش عملکرد مدیریت شهری الکترونیک (نمونه موردی :سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد)

دوره 7، شماره 27، زمستان 1394، صفحه 21-42

نیک زاد علیمرادی؛ مرضیه نقیبی؛ نجما اسمعیل پور