سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نشریه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای به صورت آنلاین منتشر می‌شود و به صورت چاپی ارایه نمی‌شود.