اهداف و چشم انداز

 • برنامه‌ریزی شهری (طرح‌های نوسازی، بهسازی، هادی و جامع، تفصیلی، تجدیدنظر، توسعه و عمران، حوزه نفوذ شهرها، جمعیت شهری، طرح‌های آماده سازی، کاربری، منطقه‌بندی شهرها و ... )
 • مدیریت شهری (ترافیک شهری، اقتصاد شهری، خدمات شهری، فضای سبز شهری و ...)
 • برنامه‌ریزی منطقه‌ای
 • برنامه‌ریزی ناحیه‌ای
 • مناسبات و ساماندهی روابط شهر و روستا
 • جاذبه‌های توریستی و اکوتوریستی و مناطق ویژه گردشگری
 • تأثیر قطب‌ها، مناطق صنعتی، کشاورزی، عشایری بر جوامع شهری
 • برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری
 • مسایل زیست محیطی و توسعه پایدار شهری
 • مناطق آزاد تجاری و بازارچه‌های مرزی
 • مسایل مربوط به کلان شهرها و مجموعه‌های شهری، سیستم‌ها و سلسله مراتب شهری، راه‌ها و حمل و نقل بین شهری